Velkommen til Begravelsesforretningen Betina Pape
 • Ved dødsfald

 • Ved dødsfald

 • Ved dødsfald

 • Jeg ønsker at gøre den personlige forskel

  Jeg er familiens bedemand, med hjertet på rette sted.

 • Din lokale bedemand

  Hvor nærvær, respekt, tillid og tryghed er aller højeste prioritet

 • Askespredning?

  Har du taget stilling til hvordan du skal her fra?

Ved dødsfald

Døden er en naturlig ting, men hvert dødsfald er unikt og skal varetages ud fra de særegne forhold, der kendetegnede afdøde og de pårørendes ønsker til et værdigt farvel.

Dødsattest

Når der er sket et dødsfald, skal en læge tilkaldes. Hvis dødsfaldet sker i hjemmet, kontaktes afdødes egen læge. Hvis det sker på plejehjem, vil personalet som oftest være dem, der kontakter en læge, der foretager et ligsyn og herefter skriver dødsattesten. På sygehus eller hospice er det vagthavende læge, der udfører dødsattesten.

Hvis der er den mindste tvivl om, hvordan eller hvorfor dødsfaldet er sket, skal lægen kontakte politiet.

Dødsanmeldelse

Dødsfaldet skal efter senest 2 hverdage anmeldes til kirkekontoret i afdødes bopælssogn, også selvom afdøde ikke var medlem af folkekirken eller et andet trossamfund. Du kan selv kontakte præsten eller kordegnen eller du kan lade bedemanden gøre det med en fuldmagt fra dig.

Ved henvendelsen skal du, hvis det er muligt, medbringe afdødes sygesikringskort eller CPR-bevis. Bedemanden kan hjælpe dig med alt det praktiske i forbindelse med begravelsen.

Overvejelser omkring begravelsen/bisættelsen

I forbindelse med dødsfaldet er det vigtigt at få afklaret, om der er nedfældet nogle ønsker fra afdøde om, hvordan begravelsen/bisættelsen skal foregå, eksempelvis i dokumentet Min sidste vilje. Der opstår nemlig en række spørgsmål i forbindelse med et dødsfald, eksempelvis:

 • Skal der foretages obduktion eller er afdøde organdonor?
 • Skal afdøde jordbegraves eller bisættes/brændes?
 • Ønskes en ceremoni (udsyngning) fra hjemmet, plejehjem eller sygehus?
 • Skal højtideligheder være fra en kirke eller et kapel?
 • Var afdøde medlem af folkekirken eller et andet trossamfund?
 • Skal en præst medvirke ved højtideligheden?
 • Hvornår ønskes højtideligheden afholdt?
 • Stillingtagen til gravsted / evt. gravsten.
 • Har afdøde skrevet testamente?

Jeg hjælper gerne med at klare alle forhold, der måtte opstå i forbindelse med dødsfaldet, og yder en omsorgsfuld og saglig rådgivning.

Normalt påtager den nærmeste familie at forestå begravelsen/bisættelsen og dermed påtage sig de udgifter, der måtte komme. Hvis der ikke er nogen, der vil påtage sig at stå for det og ej heller påtage sig begravelsesomkostningerne, så skal kommunen tage sig af handlingen.

Kontakt

Begravelsesforretningen Betina Pape
Torvet 19
8500 Grenaa
CVR. 41156007

Jeg træffes døgnet rundt

Bedemand Betina Pape
Tlf.: 93 94 88 12
SMS: 93 94 88 12
bedemand@betinapape.dk

Facebook

Jeg er også på Facebook

Forbrugerklager

Jf. forbrugerklageloven pr. 1. oktober 2015, skal jeg oplyse hvortil du som forbruger kan indgive klage, hvis der opstår en tvist.

Forbrugerklager der ønskes behandlet i Center for Klageløsning
indsendes via www.naevneneshus.dk eller pr. post til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Cookie og Privatlivspolitik

© Bedemand Betina Pape