Skip to main content
Velkommen til Begravelsesforretningen Betina Pape

Efter højtideligheden

Selvom du står midt i en sorgfyldt tid, er du som pårørende nødt til at tænke på mange ting efter højtideligheden. Dels er der økonomien og skifteretsbehandlingen, dels andre praktiske ting og derudover skal du mærke efter hvordan du har det. Jeg vejleder dig meget gerne om forløbet og kan hvis ønsket også yde praktisk bistand og støtte.

Skifteretten

Skifteretten får information om dødsfaldet fra Begravelsesmyndigheden. Cirka 1-2 uger efter dødsfaldet kontakter skifteretten den, der står som kontaktperson på dødsanmeldelse.

Det kan være praktisk, at en af de efterladte – eller en af arvingerne – står for bobehandlingen. I det tilfælde skal du bruge en fuldmagt fra de øvrige arvinger. Fuldmagten, der hedder en Skiftefuldmagt, kan hentes på www.domstol.dk (åbner i et nyt vindue).

Det er skifteretten, der behandler boet, og hvordan det skal gå for sig, bliver afgjort af skifteretten med udgangspunkt i afdødes familie- og formueforhold. Uanset om afdøde havde en formue eller ej, vil en afdød næsten altid efterlade sig noget, f.eks. indbo, hus, bil, eller andet. Alle disse værdier skal gøres op og derefter overdrages til en ny ejer – det kalder man at skifte. Det er skifteretten, der godkender og udleverer skiftet, og samtidig sikrer, at arvinger, kreditorer og staten får det, der tilkommer dem.

Når boet er gjort op, udsteder skifteretten en skifteretsattest som bevis for, at den eller de, der overtager dødsboet, har ret til at disponere over afdødes formue. Arvingerne må ikke dele nogen af afdødes værdigenstande, før de har fået skifteretsattesten, og afdødes regninger må heller ikke betales.

Opsigelse af abonnementer 

Husk at abonnementer som avis, telefon, licens, kabel-tv, kontokort, lejemål, leje af diverse ting, afbetalingsordninger mv. skal opsiges. Se mere under menuen huskeliste.

Urnenedsættelse

Efter en bisættelse går der omkring 2 uger før du som pårørende kan få udleveret urnen med aske, og den er klar til at blive sat ned i det valgte urnegravsted.

Det er forskelligt, hvordan ceremonien i forbindelse med en urnenedsættelse foregår, men det er typisk personalet på den valgte kirkegård, der står for urnenedsættelsen sammen med dig/jer som pårørende. Hvis du ønsker, at der skal medvirke en præst, skal du aftale det direkte med den ønskede præst. Urnenedsættelsen sker typisk inden for almindelig arbejdstid og finder sted på den valgte kirkegård. .

Opfølgning 

En rum tid efter højtideligheden kontakter jeg, dig/jer med henblik på en snak om, hvordan du har det samt hvordan du synes forløbet har været. Det koster selvfølgelig ikke noget – det er en naturlig del af min forretning at følge op på at alt har været som du/I gerne ville samt om der andet du/I har brug for vejledning vedrørende. Jeg har f.eks. kendskab til forskellige sorggrupper. 

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte mig, hvis du er i tvivl eller ønsker yderligere vejledning. Du er også altid velkommen til og komme ind i forretningen til en uforpligtende snak og en kop kaffe. Jeg træffes på tlf. 93 94 88 12 / SMS 93 94 88 12 hele døgnet.