Velkommen til Begravelsesforretningen Betina Pape

Begravelsen og bisættelsen er begge højtideligheder, som følger af et dødsfald.
Der er dog stor forskel på de to afskedsformer.
Den primære forskel er den måde kisten med afdøde varetages efter højtideligheden i kirken eller kapellet. Ved en begravelse afsluttes ritualet med, at kisten med afdøde nedsænkes i jorden på en af kirkegårdens / nærtliggende kirkegårds gravpladser, hvorimod ved en bisættelse kører en rustvogn kisten til et krematorium, og der vil efterfølgende være enten en urnenedsættelse på kirkegården eller askespredning over åbent hav.

Er du ikke medlem af folkekirken, kan begravelsesritualet f.eks. foregå i et kapel, på hospitalet, et plejehjem eller i eget private hjem/have, kaldet en borgerlig højtidelighed. En borgerlig højtidelighed foregår uden deltagelse af præst fra Folkekirken eller øvrige trossamfund, men jeg hjælper meget gerne med at arrangere en borgerlig højtidelighed sammen med jer som pårørende, således afdødes ønsker kan efterkommes på fornemmeste vis.