Skip to main content
Velkommen til Begravelsesforretningen Betina Pape

Begravelseshjælp

Efterladte har mulighed for at søge begravelseshjælp, når en person, dør og skal begraves eller bisættes.

Hvor meget kan du få i begravelseshjælp?

Jeg hjælper dig/jer med at ansøge den kommunale begravelseshjælp.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af, og den er et økonomisk bidrag til kiste, urne eller bedemand etc.

Hvis afdøde var 18 år eller mere:

Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få 12.500 kr. (2024) i begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen afhænger af afdødes formue: 

Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 41.800 kr. (2024). Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue over 54.300 kr. (2024), bortfalder begravelseshjælpen helt.

Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 20.950 kr. (2024). Er afdødes formue over 33.450 kr. (2024), bortfalder begravelseshjælpen helt.

I formuen indgår for eksempel:

  • indestående i banken
  • pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
  • kontanter
  • ejendomsværdi
  • værdi af andele i andelsboligforeninger
  • anparter og investeringsbeviser
  • engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet

Hvis afdøde var født før 1. april 1957

Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan du få mindst 1.050 kr. i begravelseshjælp, uanset formue. Dette beløb kaldes for minimumsbeløbet. Hvis du kun ønsker at søge om minimumsbeløbet, skal du ikke oplyse Udbetaling Danmark om evt. formue.

Hvis afdøde var under 18 år

Hvis afdøde var under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb. Det gælder også børn, som er dødfødte. Beløbet er 10.450 kr. (2024).