Skip to main content
Velkommen til Begravelsesforretningen Betina Pape

Huskeliste

Jeg hjælper dig og din familie igennem de praktiske ting med valg af.

 • Kiste evt. urne.
 • Klargøring og levering af kisten
 • Ilægning , der er man naturligvis velkommen til selv at gøre det eller være med til det
 • Rustvognskørsel
 • Blomsterkørsel
 • Urneudbringning til kirkegård

Derudover kan I som familie have særlige ønsker, f.eks. at kisten skal blive stående, ønsker til musik, solist el.l. Enhvert ønske vil jeg gøre mit bedste for at opfylde.

Mit honorar dækker det arbejde vi aftaler jeg skal gøre, oftes er det at jeg sørger for at anmelde dødsfaldet til begravelsesmyndighed, laver aftale med kordegn angående højtidelighedsdato og tidspunkt samt en præst.

Bestiller de ønskede blomster og aftaler med blomsterbutikken om hvornår de vil pynte kiste.

Derudover hjælper jeg også gerne med at søge begravelseshjælp.

Hvis familien ønsker det laver jeg gerne dødsannonce og evt. takkeannonce og sender direkte til avisen.

Jeg hjælper også meget gerne med at bestille mindesammenkomst.

Tager kontakt til stenhugger.

Sørger for at kisten står i kirken inden højtidligheden, eller et andet sted hvis ikke der skal være en kirkelig højtidlighed.

Jeg er altid med jer under selve højtidligheden.

Du skal desuden være opmærksom på afmelding af aftaler, herunder:

 • Abonnementer: Som f.eks. Avis, telefon, internt, licens etc.
 • Praktiske gøremål: Besked til hjemmeplejen, returnering af hjælpemidler, tømning af køleskab & fryser etc.
 • Bankkonti: Få en aftale med banken – alle bankkonti spærres i det øjeblik banken får oplysning om dødsfaldet, også “visakortet” og fælleskonti. Vær opmærksom på Betalings Service, og få en samtale med banken om, hvad der skal betales og hvad der skal stoppes.
 • Bolig: Opsigelse af lejekontrakt – boligforening, privatlejemål, ældrebolig m.m.
 • Forsikringer: Bil- og husstandsforsikring m.fl.
 • Kontingenter: Fagforening, pensionskasse m.fl.
 • Offentlige myndigheder: Tilskud, ydelser og pensionsudbetalinger. Disse udbetalinger standser automatisk, men ikke før de enkelte myndigheder, via døds-anmeldelsen, får kendskab til dødsfaldet. I nogle tilfælde kan det betyde, at der udbetales penge, som der ikke er berettigelse til. Man bør derfor være opmærksom på, at nogle af disse udbetalinger måske skal tilbagebetales.
 • Skat: (Forskudsregistrering) reguleres det følgende år, men det er tilrådeligt at forhøre sig hos SKAT. Dette afsnit er nævnt for at undgå tilbagebetalinger og grimme økonomiske overraskelser. Ægtefæller bør altid kontakte skat med ændringerne.